63. Републички зимски семинар

Сајам издавача на 63. Републичком зимском семинару

Настава за ново време #63РЗС

Петак, 21. јануар

09.00–10.00Отварање Семинара (Поздравна реч председника и потпредседника Друштва, Поздравна реч представника Филолошког факултета, Поздравна реч представника Министарства просвете, наукe и технолошког развоја Републике Србије, Проглашење награђених ученика за најбољи средњошколски писмени задатак и наставника за најбољу методичку припрему, као и за вођење литерарних и лингвистичких секција, листова и часописа основних и средњих школа)
10.00–10.45Типолошки оквири српске диграфије (проф. др Вања Станишић)
11.00–11.45Ка канону српске књижевности (проф. др Бошко Сувајџић)
12.00–12.45Српски правопис у настави: актуелно стање и осврт на прошлост (проф. др Вељко Брборић)
13.00–13.45Јован Дучић као културни симбол (научни саветник Драган Хамовић)
14.00–14.45Суштаствено о српској ћирилици у образовном процесу (проф. др Александар Милановић)
15.00–15.45Настава српског језика и књижевности у новим околностима (проф. др Зона Мркаљ)
16.00–16.45Банализација и пејоративизација лексике српског језика (проф. др Рајна Драгићевић)
17.00–17.45Антологичарска пракса у српској књижевнокритичкој и академској мисли (проф. др Михајло Пантић)
18.00–18.45Рад са ученицима са поремећајима из спектра аутизма – предлог стратегија (доц. др Мирјана Ђорђевић)
19.00–19.45Браћа Карамазови: семе које не умире (Ана Јаковљевић Радуновић)
20.00–20.45Разговор с писцем (са Јасминком Петровић разговор води проф. др Славко Петаковић)

Субота, 22. јануар

10.00–10.45 Лексикологија из изокренуте учионице (Валентина Паровић)
Обредне лирске народне песме (Јасмина Сенић)
11.00–11.45Како се лапсуси и досетке могу употребити у настави српског језика (Саша Чорболоковић)
Како мотивисати ученика да постане читалац (Злата Ђерић)
12.00–12.45Српски као страни језик ‒ основни методички принципи (Никица Стрижак)
Новина у наставним програмима: „Запис о даровима моје рођаке Марије” Момчила Настасијевића (раслојавање текста) (Оливера Радуловић)
13.00–13.45 Моћ језика у рекламном дискурсу (Лидија Неранџић Чанда)
Играње улога у настави језика и књижевности (Бојана Ракоњац)
14.00–14.45Пауза
15.00–15.45 Примена асистивне технологије у настави српског језика и књижевности (Јелена Арсовић)
Разумевање прочитаног као предуслов за стицање знања и различитих компетенција неопходних за функционисање у савременом друштву (Данијела Мијатовић)
16.00–16.45Правила пословне кореспонденције – од поруке до мејла (Владимир Милојевић)
Писмени задаци на мало другачији начин (Дајана Николовски)
17.00–17.30Представљање издања Друштва: књиге и часописи (проф. др Вељко Брборић)
17.30–18.00Е-мисија ‒ ново рухо! (Марина Панић са сарадницама)
18.00–18.30Представљање радионица студената Групе за српски језик и књижевност намењених средњошколцима
18.30–19.15Разговор с писцем (са Аном Ристовић разговор води проф. др Предраг Петровић)

Недеља, 23. јануар

10.00–10.45Кључна знања ученика из фразеологије (Биљана Никић)
Развој критичког мишљења применом метода активне наставе – примери из непосредне наставе и онлајн окружења (Ана Милуновић)
11.00–11.45Како помоћи ученицима да правилно пишу компјутерске и интернетске термине? (Слободан Новокмет)
Положај саможртвованог јунака у роману српског реализма и модерне (Адријана Крајновић)
12.00–12.45Функционална употреба језика у основној школи ‒ могућности за коришћење различитих функционалних стилова у изради писмених задатака и писмених вежби (Марија Стојановић)
Тема затвора у Андрићевој „Проклетој авлији” (Снежана Милојевић)
13.00–13.45Истраживачки метод у култури језичког изражавања (Јелена Ђурић и Данијела Радовановић)
Повратне информације у анализи књижевног дела ‒ метод за развој емпатије код ученика (Јелена Павловић Јовановић и Данијела Милчић Ђошић)
14.00–15.00Пауза
15.00–16.30Годишња скупштина Друштва
16.45–17.45Округли сто на тему „Натпредметни статус српског језика”
18.00–19.00Снимак представе „Десанка” у извођењу Позоришта разних (текст и режија Растко Јевтовић)
Back to Top