Светлана Лакићевић: Комбиновани рад у допунској школи на српском језику (тематско повезивање наставних јединица за ученике различитог нивоа знања)

Садржај је намењен учесницима семинара.
Пријавите се

Програм вебинара „Савремени изазови наставе српског као завичајног језика ‒ како повећати мотивацију ученикаˮ

Садржај је намењен учесницима семинара.
Пријавите се

Представљање издања Друштва: књиге и часописи (проф. др Вељко Брборић); Е-мисија: дигитална база задатака са такмичења (Марина Панић)

Садржај је намењен учесницима семинара.
Пријавите се

Од прве бразде до прве плате ‒ повезивање традиције и савремености кроз књижевна дела (др Ружица Јовановић)

Садржај је намењен учесницима семинара.
Пријавите се

Мотив страха у Андрићевим делима у наставном програму за основну и средњу школу (мр Наташа Будимир, др Ружа Перуновић)

Садржај је намењен учесницима семинара.
Пријавите се
Back to Top