Е-мисија Друштва за српски језик и књижевност Србије

Е-мисија Друштва за српски језик и књижевност Србије

база задатака | семинари | подкаст
Семинари и подкаст База задатака

Е-мисија

Е-мисија је пројекат Друштва за српски језик и књижевност Србије, чији је заметак настао на самом почетку пандемије 2020. године. Пошто су прекинута такмичења, сва енергија која је уложена у припрему ђака и организацију такмичења пренета је на стварање базе тестова из језика и књижевности са претходних такмичења – Е-мисију! Ова јединствена база направљена је на платформи Moodle и потпуно је бесплатна за све заинтересоване ученике који желе да провере своја знања из српског језика, језичке културе и књижевности.

Будући да се пандемија није убрзо завршила (авај!), готово све активности Друштва су се преселиле у дигиталну реалност, па је и Е-мисија добила нове делове: онлајн семинаре и подкаст.

Идеја Друштва за српски језик и књижевност Србије о просвећености, ширењу знања о језику и књижевности, али и подизању језичке културе, коју су први почели да спроводе у дело Александар Белић, Павле Поповић и Јован Скерлић, остаје иста, само се прилагођава времену и приликама. Зато и опстаје више од једног века.

Отварање 63. Републичког зимског семинара

Поздравна реч председника Друштва Поздравна реч представника Филолошког факултета Поздравна реч представника Министарства просвете, наукe и технолошког развоја Републике Србије Проглашење награђених ученика за најбољи средњошколски писмени задатак и наставника…

Новина у наставним програмима: „Запис о даровима моје рођаке Марије” Момчила Настасијевића (раслојавање текста) (Оливера Радуловић)

Садржај је намењен учесницима семинара.
Пријавите се

Разумевање прочитаног као предуслов за стицање знања и различитих компетенција неопходних за функционисање у савременом друштву (Данијела Мијатовић)

Садржај је намењен учесницима семинара.
Пријавите се

Развој критичког мишљења применом метода активне наставе – примери из непосредне наставе и онлајн окружења (Ана Милуновић)

Садржај је намењен учесницима семинара.
Пријавите се

Функционална употреба језика у основној школи ‒ могућности за коришћење различитих функционалних стилова у изради писмених задатака и писмених вежби (Марија Стојановић)

Садржај је намењен учесницима семинара.
Пријавите се

Повратне информације у анализи књижевног дела ‒ метод за развој емпатије код ученика (Јелена Павловић Јовановић и Данијела Милчић Ђошић)

Садржај је намењен учесницима семинара.
Пријавите се
Back to Top