Развој критичког мишљења применом метода активне наставе – примери из непосредне наставе и онлајн окружења (Ана Милуновић)

Садржај је намењен учесницима семинара.
Пријавите се

Функционална употреба језика у основној школи ‒ могућности за коришћење различитих функционалних стилова у изради писмених задатака и писмених вежби (Марија Стојановић)

Садржај је намењен учесницима семинара.
Пријавите се

Повратне информације у анализи књижевног дела ‒ метод за развој емпатије код ученика (Јелена Павловић Јовановић и Данијела Милчић Ђошић)

Садржај је намењен учесницима семинара.
Пријавите се
Back to Top