Новина у наставним програмима: „Запис о даровима моје рођаке Марије” Момчила Настасијевића (раслојавање текста) (Оливера Радуловић)

Садржај је намењен учесницима семинара.
Пријавите се

Разумевање прочитаног као предуслов за стицање знања и различитих компетенција неопходних за функционисање у савременом друштву (Данијела Мијатовић)

Садржај је намењен учесницима семинара.
Пријавите се

Развој критичког мишљења применом метода активне наставе – примери из непосредне наставе и онлајн окружења (Ана Милуновић)

Садржај је намењен учесницима семинара.
Пријавите се

Функционална употреба језика у основној школи ‒ могућности за коришћење различитих функционалних стилова у изради писмених задатака и писмених вежби (Марија Стојановић)

Садржај је намењен учесницима семинара.
Пријавите се
Back to Top