Новина у наставним програмима: „Запис о даровима моје рођаке Марије” Момчила Настасијевића (раслојавање текста) (Оливера Радуловић)

Садржај је намењен учесницима семинара.
Пријавите се

Разумевање прочитаног као предуслов за стицање знања и различитих компетенција неопходних за функционисање у савременом друштву (Данијела Мијатовић)

Садржај је намењен учесницима семинара.
Пријавите се

Развој критичког мишљења применом метода активне наставе – примери из непосредне наставе и онлајн окружења (Ана Милуновић)

Садржај је намењен учесницима семинара.
Пријавите се

Функционална употреба језика у основној школи ‒ могућности за коришћење различитих функционалних стилова у изради писмених задатака и писмених вежби (Марија Стојановић)

Садржај је намењен учесницима семинара.
Пријавите се

Повратне информације у анализи књижевног дела ‒ метод за развој емпатије код ученика (Јелена Павловић Јовановић и Данијела Милчић Ђошић)

Садржај је намењен учесницима семинара.
Пријавите се

Представљање издања Друштва: књиге и часописи (проф. др Вељко Брборић); Е-мисија: дигитална база задатака са такмичења (Марина Панић)

Садржај је намењен учесницима семинара.
Пријавите се

Од прве бразде до прве плате ‒ повезивање традиције и савремености кроз књижевна дела (др Ружица Јовановић)

Садржај је намењен учесницима семинара.
Пријавите се

Мотив страха у Андрићевим делима у наставном програму за основну и средњу школу (мр Наташа Будимир, др Ружа Перуновић)

Садржај је намењен учесницима семинара.
Пријавите се
Back to Top