Представљање издања Друштва: књиге и часописи (проф. др Вељко Брборић); Е-мисија: дигитална база задатака са такмичења (Марина Панић)

Потпредседник Друштва, проф. др Вељко Брборић, говорио је о књигама и часописима које је Друштво издало од претходног Републичког зимског семинара. Марина Панић је представила Е-мисију, базу задатака са такмичења…...

Овај садржај је намењен члановима клуба 62. РЗС за наставнике који раде ван Србије.
Пријавите се

Интерактивност у настави на даљину ‒ примери и искуства (Олгица Спасојевић)

Настава на даљину наметнула је потребу за другачијим приступима и новим методичким поступцима. Наметнула је другачије комуникацијске канале и употребу технологије као обавезног чиниоца наставног процеса, а пред наставнике је…...

Овај садржај је намењен члановима клуба 62. РЗС за наставнике који раде ван Србије.
Пријавите се

Медијска писменост у настави српског језика и књижевности (доц. др Виолета Кецман)

Уколико желите да сазнате нешто више о новинарским жанровима у настави и уважавању правописне норме у новинарском стилу, немојте доћи на ову радионицу. О томе неће бити ни речи. Материјал...

Овај садржај је намењен члановима клуба 62. РЗС за наставнике који раде ван Србије.
Пријавите се

Од прве бразде до прве плате ‒ повезивање традиције и савремености кроз књижевна дела (др Ружица Јовановић)

У времену полемика о употребљивост, наставној и васпитној, књижевних дела старијег датума, од епских народних песама до дела Бранка Ћопића (нпр.), моменат је да се још једном подсетимо примера из…...

Овај садржај је намењен члановима клуба 62. РЗС за наставнике који раде ван Србије.
Пријавите се

Мотив страха у Андрићевим делима у наставном програму за основну и средњу школу (мр Наташа Будимир, др Ружа Перуновић)

Од страха су људи зли, сурови и подли, од страха су дарежљиви, чак и добри, каже Иво Андрић. Током радионице говорићемо о једном од најзаступљенијих мотива у делу нашег нобеловца,…...

Овај садржај је намењен члановима клуба 62. РЗС за наставнике који раде ван Србије.
Пријавите се

Блог као пример асинхроног учења у настави језика и књижевности (мр Зорица Ивановић)

На радионици ће бити представљено пет блогова ученика и наставника Технолошке школе из Параћина који су намењени настави српског језика и књижевности. Три блога су награђена првим наградама 2018‒2020. године…...

Овај садржај је намењен члановима клуба 62. РЗС за наставнике који раде ван Србије.
Пријавите се

Иновације у наставним програмима: паронимија у савременом српском језику (мср Весна Николић)

Од свих парадигматских лексичких односа, о паронимији је до сада у нашој науци о језику најмање писано, а може се рећи да ништа боље стање није ни у светској лингвистици…...

Овај садржај је намењен члановима клуба 62. РЗС за наставнике који раде ван Србије.
Пријавите се

Од пергамента до слике са нета (почеци словенске писмености у свету дигитализације) (мср Наташа Распоповић)

Циљ радионице јесте да успостави корелацију између СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ и изборног програма ЈЕЗИК, МЕДИЈИ И КУЛТУРА у 1. разреду гимназије, како би се рецепција ове сложене теме ученицима…...

Овај садржај је намењен члановима клуба 62. РЗС за наставнике који раде ван Србије.
Пријавите се

Синхрони и асинхрони приступи у организацији пројектне наставе на даљину (Милан Петровић)

На овој радионици бићемо практични! Користићемо песму „Santa Maria della Salute” да објаснимо разлику, а затим и предности и мане синхроног и асинхроног приступа онлајн настави. Разговараћемо о изазовима подучавања…...

Овај садржај је намењен члановима клуба 62. РЗС за наставнике који раде ван Србије.
Пријавите се

Улога професора српског језика у овладавању методологије израде научног рада (др Биљана Бранић Латиновић)

Израда обавезног матурског рада на крају средње школе већини матураната представља велику муку и непознаницу. Осим изузетака који су боравили у истраживачким станицама или центрима за таленте, већина средњошколаца се…...

Овај садржај је намењен члановима клуба 62. РЗС за наставнике који раде ван Србије.
Пријавите се

Школа 21. века ‒ јесмо ли кадри на страшном месту постојати? (мр Анђелка Петровић)

Циљ радионице је да подстакне и охрабри наставнике да сигурно и компетентно користе ИКТ у настави. На примерима две наставне јединице из основне школе (Просветитељска мисија Ћирила и Методија и…...

Овај садржај је намењен члановима клуба 62. РЗС за наставнике који раде ван Србије.
Пријавите се

Игрице као наставно средство у настави српског језика и књижевности (Драгана Дејановић Ковачевић)

Тема радионице односи се на креирање и примену образовних онлајн игрица у настави српског језика и књижевности. Оне се могу користити, као наставно средство, у разним облицима рада и типовима…...

Овај садржај је намењен члановима клуба 62. РЗС за наставнике који раде ван Србије.
Пријавите се

Мозаик метода у настави српске средњовековне књижевности (др Елизабета Каралић)

Српска средњовековна књижевност настаје када и српска држава, те сходно свом значају захтева посебан положај у наставном плану и програму српског језика и књижевности, као и одговарајући методички приступ. У…...

Овај садржај је намењен члановима клуба 62. РЗС за наставнике који раде ван Србије.
Пријавите се

Настава српског језика и књижевности испред камере и иза ње (мр Весна Муратовић, Јелена Срдић, Ненад Гугл)

Тема наше радионице је искуство о онлајн настави нашег предмета у континуитету, из часа у час, планирање и извођење наставе скоро годину дана. Говорићемо о: снимању часова за РТС Планету…...

Овај садржај је намењен члановима клуба 62. РЗС за наставнике који раде ван Србије.
Пријавите се

Литерарна секција у дигиталном окружењу (Ивана Ковачевић)

Тема радионице је организација рада литерарне секције у дигиталном окружењу. У првом делу радионице посебна пажња биће посвећена: настави и ваннаставним активностима у дигиталном окружењу за све ученике, литерарној секцији…...

Овај садржај је намењен члановима клуба 62. РЗС за наставнике који раде ван Србије.
Пријавите се

Инстаграм у настави српског језика (Јелена Братић)

Ова радионица намењена је свима онима који желе да унесу новине у наставни процес и који би волели да своје знање поделе и ван школских зидова. Комуникација са ученицима путем…...

Овај садржај је намењен члановима клуба 62. РЗС за наставнике који раде ван Србије.
Пријавите се

Пројектна настава књижевности у дигиталном окружењу (мр Јелена Чолић)

На радионици „Пројектна настава књижевности у дигиталном окружењуˮ биће приказан пример употребе дигиталних алата у настави књижевности. Говорићемо о предностима пројектне наставе у учењу на даљину. Показаћемо крајњи производ пројектне…...

Овај садржај је намењен члановима клуба 62. РЗС за наставнике који раде ван Србије.
Пријавите се

Употреба дигиталних алата у настави српског језика и књижевности (Соња Марјановић)

На радионици ће бити представљени наставни материјали, као примери добре праксе,  направљени помоћу два дигитална алата ( Learning App и Canva). Аутор радионице осврнуће се на значај и могућности употребе…...

Овај садржај је намењен члановима клуба 62. РЗС за наставнике који раде ван Србије.
Пријавите се

Изазови у настави српског као нематерњег језика (проф. др Весна Крајишник)

У презентацији ће се указати на специфичности наставе српског као нематерњег језика, посебно у хомогеним језичким срединама. Показаће се конекција са српским као страним језиком и тиме нагласити значај употребе…...

Овај садржај је намењен члановима клуба 62. РЗС за наставнике који раде ван Србије.
Пријавите се

Љубав, смрт и снови у делу Е. А. Поа (мср Гордана Павловић)

Ова радионица подразумева да се аспекат романтизма који се односи на тематизовање мрачних понора човекове душе, страшног и оностраног, језовитог и фантастичног, у делима Едгара Алана Поа Гавран, Пад куће…...

Овај садржај је намењен члановима клуба 62. РЗС за наставнике који раде ван Србије.
Пријавите се

Дијалекат у настави српског језика (Власта Ценић)

Како приближити деци 21. века народне говоре? Објаснити поделу дијалеката кроз видео-шетњу Србијом, указати на њихову вредност, а онда на примерима призренско-тимочког дијалекта уочити мелодичност, звучност, сликовитост и богатство матерњег…...

Овај садржај је намењен члановима клуба 62. РЗС за наставнике који раде ван Србије.
Пријавите се

Разговор с писцем (са Весном Алексић разговор води проф. др Радивоје Микић)

У оквиру овогодишњег Републичког зимског семинара за наставнике и професоре српског језика и књижевности биће одржан разговор са писцем – Весном Алексић. У центру разговора биће књижевни опус Весне Алексић,…...

Овај садржај је намењен члановима клуба 62. РЗС за наставнике који раде ван Србије.
Пријавите се

О функционалним стиловима у школским програмима (проф. др Илијана Чутура)

На предавању ће бити дат преглед присуства функционалне стилистике као елемента језичке културе у школским програмима. Поред тога, представиће се могући модели иновирања наставе у овој области у односу на…...

Овај садржај је намењен члановима клуба 62. РЗС за наставнике који раде ван Србије.
Пријавите се

Онлајн настава и УЧЕЊЕ (Катарина Алексић)

У тренутној друштвеној ситуацији, када они који подучавају и они који уче не деле исти физички простор, настава на даљину представља нужност. На свим нивоима образовања наставници, ученици и студенти…...

Овај садржај је намењен члановима клуба 62. РЗС за наставнике који раде ван Србије.
Пријавите се

Хипонимија и паронимија у наставној теорији и пракси (проф. др Душанка Вујовић)

Хипонимија и паронимија спадају у парадигматске односе који до прошле године нису били тема у плановима и програмима из предмета Српски језик. Због тога ћемо у предавању говорити о основним…...

Овај садржај је намењен члановима клуба 62. РЗС за наставнике који раде ван Србије.
Пријавите се
Back to Top
error: Садржај је заштићен ауторским правима. Хвала на разумевању.