Учење кроз игру – примена НТЦ система учења у настави српског језика и књижевности (Теа Топић Лаништанин)

Садржај је намењен учесницима семинара.
Пријавите се

Друштвене мреже, медији и прозодијска норма у гимназијама и средњим стручним школама (мср Милена Стојановић)

Садржај је намењен учесницима семинара.
Пријавите се

Мотивисање ученика за читање књижевних текстова о колективним страдањима увидом у (интермедијалне) садржаје културе сећања (мср Милан Вурдеља)

Садржај је намењен учесницима семинара.
Пријавите се

Истраживачко читање и медијска писменост у интерпретацији романа М. Булгакова „Мајстор и Маргарита” (доц. др Виолета Кецман)

Садржај је намењен учесницима семинара.
Пријавите се

Развијање међупредметних компетенција у настави и учењу српског језика и књижевности (мср Данијела Ковачевић Микић)

Садржај је намењен учесницима семинара.
Пријавите се
Back to Top