Медијска писменост у настави српског језика и књижевности (доц. др Виолета Кецман)

Уколико желите да сазнате нешто више о новинарским жанровима у настави и уважавању правописне норме у новинарском стилу, немојте доћи на ову радионицу. О томе неће бити ни речи. Материјал...

Овај садржај је намењен члановима клуба 62. РЗС за наставнике који раде ван Србије.
Пријавите се

Иновације у наставним програмима: паронимија у савременом српском језику (мср Весна Николић)

Од свих парадигматских лексичких односа, о паронимији је до сада у нашој науци о језику најмање писано, а може се рећи да ништа боље стање није ни у светској лингвистици…...

Овај садржај је намењен члановима клуба 62. РЗС за наставнике који раде ван Србије.
Пријавите се

Изазови у настави српског као нематерњег језика (проф. др Весна Крајишник)

У презентацији ће се указати на специфичности наставе српског као нематерњег језика, посебно у хомогеним језичким срединама. Показаће се конекција са српским као страним језиком и тиме нагласити значај употребе…...

Овај садржај је намењен члановима клуба 62. РЗС за наставнике који раде ван Србије.
Пријавите се

Дијалекат у настави српског језика (Власта Ценић)

Како приближити деци 21. века народне говоре? Објаснити поделу дијалеката кроз видео-шетњу Србијом, указати на њихову вредност, а онда на примерима призренско-тимочког дијалекта уочити мелодичност, звучност, сликовитост и богатство матерњег…...

Овај садржај је намењен члановима клуба 62. РЗС за наставнике који раде ван Србије.
Пријавите се

О функционалним стиловима у школским програмима (проф. др Илијана Чутура)

На предавању ће бити дат преглед присуства функционалне стилистике као елемента језичке културе у школским програмима. Поред тога, представиће се могући модели иновирања наставе у овој области у односу на…...

Овај садржај је намењен члановима клуба 62. РЗС за наставнике који раде ван Србије.
Пријавите се

Хипонимија и паронимија у наставној теорији и пракси (проф. др Душанка Вујовић)

Хипонимија и паронимија спадају у парадигматске односе који до прошле године нису били тема у плановима и програмима из предмета Српски језик. Због тога ћемо у предавању говорити о основним…...

Овај садржај је намењен члановима клуба 62. РЗС за наставнике који раде ван Србије.
Пријавите се

Дијалекатски темељи генетске структуре српског језика (проф. др Михаило Шћепановић)

У предавању ће се истаћи значај Вукове одлуке о основици и снази да одвоји дијалекаско од норме, а потом се скреће пажња на дијалекатску грађу коју српски писци инкорпорирају у…...

Овај садржај је намењен члановима клуба 62. РЗС за наставнике који раде ван Србије.
Пријавите се

О значењима глаголских времена у српском језику (проф. др Душка Кликовац)

У предавању ће се најпре разматрати појмови уобичајени у традиционалном приступу глаголским временима – појам индикативног, релативног и модалног значења. Затим ће се разматрати најважнија значења глаголских времена – презента,…...

Овај садржај је намењен члановима клуба 62. РЗС за наставнике који раде ван Србије.
Пријавите се

Шта је правилно – ЈОвановић или ЈовАновић? – о акценту презимена – (др Рада Стијовић)

У предавању ћe бити речи о двоструком, па и троструком, изговору појединих презимена. Приказаће се акценатске варијанте презимена на –овић/-евић  (ЈОвановић/ЈовАновић и ДимИтријевић/ДимитрИјевић) и презимена која су настала од именица…...

Овај садржај је намењен члановима клуба 62. РЗС за наставнике који раде ван Србије.
Пријавите се
Back to Top
error: Садржај је заштићен ауторским правима. Хвала на разумевању.