Медијска писменост у настави српског језика и књижевности (доц. др Виолета Кецман)

Уколико желите да сазнате нешто више о новинарским жанровима у настави и уважавању правописне норме у новинарском стилу, немојте доћи на ову радионицу. О томе неће бити ни речи. Материјал...

Овај садржај је намењен члановима клуба 62. РЗС за наставнике који раде ван Србије.
Пријавите се

Мотив страха у Андрићевим делима у наставном програму за основну и средњу школу (мр Наташа Будимир, др Ружа Перуновић)

Од страха су људи зли, сурови и подли, од страха су дарежљиви, чак и добри, каже Иво Андрић. Током радионице говорићемо о једном од најзаступљенијих мотива у делу нашег нобеловца,…...

Овај садржај је намењен члановима клуба 62. РЗС за наставнике који раде ван Србије.
Пријавите се

Иновације у наставним програмима: паронимија у савременом српском језику (мср Весна Николић)

Од свих парадигматских лексичких односа, о паронимији је до сада у нашој науци о језику најмање писано, а може се рећи да ништа боље стање није ни у светској лингвистици…...

Овај садржај је намењен члановима клуба 62. РЗС за наставнике који раде ван Србије.
Пријавите се

Од пергамента до слике са нета (почеци словенске писмености у свету дигитализације) (мср Наташа Распоповић)

Циљ радионице јесте да успостави корелацију између СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ и изборног програма ЈЕЗИК, МЕДИЈИ И КУЛТУРА у 1. разреду гимназије, како би се рецепција ове сложене теме ученицима…...

Овај садржај је намењен члановима клуба 62. РЗС за наставнике који раде ван Србије.
Пријавите се

Синхрони и асинхрони приступи у организацији пројектне наставе на даљину (Милан Петровић)

На овој радионици бићемо практични! Користићемо песму „Santa Maria della Salute” да објаснимо разлику, а затим и предности и мане синхроног и асинхроног приступа онлајн настави. Разговараћемо о изазовима подучавања…...

Овај садржај је намењен члановима клуба 62. РЗС за наставнике који раде ван Србије.
Пријавите се

Мозаик метода у настави српске средњовековне књижевности (др Елизабета Каралић)

Српска средњовековна књижевност настаје када и српска држава, те сходно свом значају захтева посебан положај у наставном плану и програму српског језика и књижевности, као и одговарајући методички приступ. У…...

Овај садржај је намењен члановима клуба 62. РЗС за наставнике који раде ван Србије.
Пријавите се

Пројектна настава књижевности у дигиталном окружењу (мр Јелена Чолић)

На радионици „Пројектна настава књижевности у дигиталном окружењуˮ биће приказан пример употребе дигиталних алата у настави књижевности. Говорићемо о предностима пројектне наставе у учењу на даљину. Показаћемо крајњи производ пројектне…...

Овај садржај је намењен члановима клуба 62. РЗС за наставнике који раде ван Србије.
Пријавите се

Љубав, смрт и снови у делу Е. А. Поа (мср Гордана Павловић)

Ова радионица подразумева да се аспекат романтизма који се односи на тематизовање мрачних понора човекове душе, страшног и оностраног, језовитог и фантастичног, у делима Едгара Алана Поа Гавран, Пад куће…...

Овај садржај је намењен члановима клуба 62. РЗС за наставнике који раде ван Србије.
Пријавите се

Хипонимија и паронимија у наставној теорији и пракси (проф. др Душанка Вујовић)

Хипонимија и паронимија спадају у парадигматске односе који до прошле године нису били тема у плановима и програмима из предмета Српски језик. Због тога ћемо у предавању говорити о основним…...

Овај садржај је намењен члановима клуба 62. РЗС за наставнике који раде ван Србије.
Пријавите се

Борхес и постмодернизам (проф. др Јован Попов)

Аргентински писац Хорхе Луис Борхес (1899‒1986) сматра се једним од утемељивача постмодернизма у прози, можда и најзначајнијим од свих. Већ у његовим збиркама Маштарије (1944) и Алеф (1949) присутна је…...

Овај садржај је намењен члановима клуба 62. РЗС за наставнике који раде ван Србије.
Пријавите се

О приповеткама Драгише Васића (проф. др Мило Ломпар)

Због идеолошке дискриминације његове личности, Драгиша Васић је веома дуго био избрисан из школске лектире, иако његова Утуљена кандила (1921) представљају једну од најзначајнијих збирки приповедака у српској књижевности. Она…...

Овај садржај је намењен члановима клуба 62. РЗС за наставнике који раде ван Србије.
Пријавите се

О значењима глаголских времена у српском језику (проф. др Душка Кликовац)

У предавању ће се најпре разматрати појмови уобичајени у традиционалном приступу глаголским временима – појам индикативног, релативног и модалног значења. Затим ће се разматрати најважнија значења глаголских времена – презента,…...

Овај садржај је намењен члановима клуба 62. РЗС за наставнике који раде ван Србије.
Пријавите се

Фантастика, хорор и хумор у Петом лептиру Уроша Петровића (проф. др Љиљана Пешикан-Љуштановић)

Роман Пети лептир Уроша Петровића, једног од најзначајнијих савремених српских писаца фантастике за децу, биће, пре свега, разматран са становишта односа између слике стварности, која се у њему обликује, и…...

Овај садржај је намењен члановима клуба 62. РЗС за наставнике који раде ван Србије.
Пријавите се
Back to Top
error: Садржај је заштићен ауторским правима. Хвала на разумевању.